BROADVIEW | academy
from best practice to new practice

Stap in de wereld van het ontdekken, oplossen en ontwikkelen, de wereld van systems thinking en divergent denken.

De uitdaging

Albert Einstein zei het al, je lost een probleem niet op met hetzelfde denken dat het probleem heeft veroorzaakt. Toch is het zo verleidelijk en vertrouwd om te kiezen voor beproefde wegen, de best practices. Zeker omdat deze eerder vaak veel succes en voorspoed brachten.

We hebben onszelf aangeleerd om snel conclusies te trekken op basis van ervaring en een versimpeling van een vraagstuk. Dit scheelt aanvankelijk tijd en verlaagt de complexiteit. Het betekent echter ook dat we vaak cruciale informatie over het hoofd zien. En die informatie kan nu net de sleutel zijn tot een èchte verbetering of de oplossing van het probleem.

De inhoud

In de BROADVIEW academie gaan we in een serie inspirerende bijeenkomsten intensief aan de slag met de theoretische basis van BROADVIEW: de beginselen van sytems thinking, verband houdende systeem theorie, het divergent denken, serendipiteit, lateraal denken, enz.

Het praktisch toepassen staat centraal. We werken dan ook met praktijkcases die door deelnemers worden meegenomen. We pluizen complexe vraagstukken tot op het bot uit en werken met actuele maatschappelijke en internationale cases.

De winst

Anders kijken én denken is dus enorm winstgevend, maar niet zo eenvoudig en zeker niet vanzelfsprekend! Daarom is de BROADVIEW web applicatie ontwikkeld.

De web-tool is natuurlijk slechts een stuk gereedschap. Om het maximale uit het gereedschap te halen is kennis, inzicht en zijn specifieke vaardigheden nodig. Specifieke methoden in vraagstelling, analyse, interpretatie van gegevens, werken met sociale dynamiek, enz.

De opbouw

Het programma beslaat een periode van een aantal maanden en bestaat uit een serie van dagprogramma’s en opvolgende dagdelen. De tussen de bijeenkomsten liggende tijd wordt benut voor het uitwerken van praktijkopdrachten.
Er zijn specifieke vormen van individuele aandacht mogelijk: van coaching, supervisie tot regelmatige Skype-sessies.

Het programma wordt afgesloten met het certificaat Certified BROADVIEW Consultant.

Vraag hier informatie over planning, kosten en locaties