Wat is BROADVIEW | open?

BROADVIEW | open is een initiatief van BROADVIEW | changing perspectives, gebaseerd op het delen van perspectieven en inzichten rondom maatschappelijke vraagstukken. Dit doen we met hulp van iedereen die mee wil denken en werken.

We hebben een deel van onze web-applicatie open gesteld. Hierin worden de perspectieven van alle betrokkenen gepresenteerd, en kan iedereen mee- kijken en analyseren.

Voor ieder vraagstuk dat we in BROADVIEW open aanpakken schrijven we een korte blog. Hierin wordt het vraagstuk kort ingeleid en worden een aantal inzichten gedeeld. Wil je zelf op ontdekkingsreis gaan, dan kun je doorklikken naar de applicatie.

Dossiers

vluchtelingen

Instroom vluchtelingen

De instroom van grote hoeveelheden vluchtelingen in ons land is staat al weken in het middelpunt van de belangstelling. Toch ontbreekt het overzicht in deze complexe kwestie. Ondanks alle publicaties en de analyses van uiteenlopende deskundigen.