Het is tijd

om vraagstukken heel anders aan te pakken dan we gewend zijn

om te bewegen wat lijkt stil te staan

om aan te pakken wat onloplosbaar lijkt

Tijd voor een heel andere aanpak van complexe vraagstukken

Aan complexiteit geen gebrek op dit moment!

Juist nu blijkt dat rechtlijnige en enkelvoudige oplossingen voor complexe problemen maar zelden tot gewenste resultaten leiden. Toch is de weg naar een duurzame aanpak bereikbaar, alleen niet op de manieren die voor de hand liggen.

BROADVIEW | explore !

De methodiek en applicatie BROADVIEW | explore! is zo’n andere manier waarmee je de meest lastige vraagstukken snel en effectief aanpakt:

Samen brengen we het systeem dat achter een vraagstuk verborgen ligt in beeld. Samen maken we zichtbaar wat er op dat diepere niveau allemaal speelt. Hoe dingen invloed op elkaar hebben en in samenhang het probleem veroorzaken en in stand houden.

Met dit scherpe doorzicht komen nieuwe mogelijkheden in beeld. Oplossingen die we op deze manier heel goed vooraf en in de tijd kunnen testen op gewenste en minder gewenste gevolgen.

 

Systeemwerking

Complexe kwesties beperken zich niet tot een bepaalde gebieden of omstandigheden. Overal waar een probleem zich maar blijft herhalen, ondanks alle inspanning maar niet opgelost raakt of plotseling weer de kop op steekt, is sprake van een onderliggend systeem dat niet adequaat wordt aangepakt.

Is de werking van dat systeem scherp zichtbaar, dan is ook duidelijk welke combinatie van acties het meest gewenst effect sorteert.

Daarom helpen we grip te krijgen op complexiteit in alle fasen van een proces:

  • in strategieontwikkeling en verkenningen, krachtenveldanalyses en planvorming;
  • in veranderingstrajecten, reorganisaties, interventies en implementaties;
  • in evaluaties, feedback en interpretatie van data;

Reikwijdte

Bewezen in vele ‘wicked cases’  binnen organisaties, in groepen, projecten en initiatieven brengen we samen denken en doen bij elkaar en brengen onze klanten op een nieuwe manier ‘in control’.

Bijvoorbeeld op het gebied van:

  • performance, business modelling, wendbaarheid, agility, (politieke / bestuurlijke) haalbaarheid;
  • bedrijfsvoering, werkprocessen, value chains, (human) resources & voorwaarden, adaptive workforce;
  • externe factoren, markt, omgeving, invloeden, imago;
  • pijnpunten, onzekerheden, dilemma’s op het gebied van cultuur & beleving
  • risk tracing & responding, governance & compliance;
  • grote tegenstellingen in onderhandelingsprocessen.

Live & remote workout

De systeemanalyse voeren we uit in twee dialoogsessies van ongeveer 2 uur. Tot voor de COVID-crisis gebeurde dit live aan tafel.

Noodgedwongen pasten ook wij de afgelopen maanden methodiek en applicatie toe in video-meetings met onze klanten. En wat bleek: de dialoogsessies verlopen zeker zo succesvol als in een live-meeting!

Door een slimme combinatie van digitale techniek en analoge methodiek brengen zijn we in staat om zeer goed voorbereid remote met elkaar aan tafel te gaan. Zo delen we delen het explore!-scherm waardoor de dynamiek van het systeem zich tijdens de dialoog vlak voor je ogen opbouwt!

De resultaten zijn zo hoog dat we de remote workout vast in ons pakket hebben opgenomen.

Adaptieve implementatie met BROADVIEW | exe

De resultaten van een systeemdynamische analyse: een haarscherp beeld van zowel quick wins, als de ‘knoppen’ waaraan gedraaid kan worden om het vraagstuk duurzaam op te lossen.

Zijn deze resultaten in beeld, dan helpen we vervolgens om deze kansen niet te laten wegglijden in de ‘oude patronen en gebruiken’.

Dat doen we door een adaptieve implementatie: aan de de kern-aspecten die zichtbaar zijn geworden verbinden we niet alleen acties, maar ook  ‘tipping points’: momenten in de toekomst waarop een vastgestelde grenswaarde in beeld komt. Grenswaarden, waarop tijdig en effectief kan worden bijgestuurd. Het resultaat is niet alleen een prima geplande verzameling acties, maar ook een uiterst effectief risicomanagement van deze acties.

Brede basis

De systeemanalyses zijn gebaseerd op de toepassing van de universele denkwijzen systems thinking en system dynamics, aangevuld met de principes van divergent denken en breinleren.

Het theoretisch kader wordt gecompleteerd door de knowledge base van het programma Management 20|20 (co-productie van i-Start en BROADVIEW), waarin alle relevante managementtheorie van de afgelopen 20 jaar is samengevat en waar vanuit nagenoeg elke relevante management-toepassing vorm en inhoud kan krijgen.

We maken de verbinding tussen deze indrukwekkende verzameling kennis, inzicht en vaardigheden en de zeer specifieke implementatievragen die uit de analyse naar voren komen.

Maatwerk zoals maatwerk bedoeld is.

Corporate performance

duurzaam succes

Bekijk hoe we resultaten boeken in de aanpak van complexe strategische projecten.

Essentiele trajecten met vele belangen, risico’s, spelers en consequenties.

Leren en werken

individuele ontplooiing

Bekijk hoe het mogelijk is om snel fundamentel grip te krijgen op gecompliceerde keuzen en dilemma’s in werksituatie of leerloopbaan.

Om zicht te krijgen op ontplooiing die werkelijk past.

 

Zorg, hulp en welzijn

algeheel welbevinden

Bekijk hoe het mogelijk is om met een relatief geringe tijdinvestering een werkelijk integraal beeld te krijgen van de eigenheid van iemand die verwikkeld is in complexe multi-problematiek.

En met dit inzicht nieuwe mogelijkheden te openen.

 

Openbaar bestuur

gewenste samenleving

Bekijk onze aanpak van complexe maatschappelijke kwesties, waarin vele partijen vanuit complexe tegenstellingen betrokken zijn.

Projecten, die van essentieel belang zijn voor grote groepen mensen.

Onze visie is sterk en simpel

 

Een gebeurtenis of omstandigheid staat nooit op zichzelf;

Een situatie of kwestie zien we als een dynamisch systeem; een systeem met aspecten die op elkaar inwerken, elkaar versterken of verzwakken, die de zaak zichtbaar maar vooral ook onzichtbaar ‘onder de waterlijn’ beïnvloeden;

Een natuurlijk systeem kent geen goed of fout,  het beweegt en corrigeert slechts:

Ook al lijkt alles geprobeerd,  er is is altijd ergens in het systeem nieuwe informatie te vinden die de zaak fundamenteel in beweging brengt.

BROADVIEW A-team

 

Een  team, waarin enorme ervaring, vakkennis, talenten en persoonlijke eigenschappen op een bijzondere manier bij elkaar komen.Een combinatie waarmee we in de meest complexe situaties het absolute verschil maken. 

Jos Metselaar

Jos Metselaar

Jos is sedert sedert 1987 actief met de analyse en aanpak van complexe problematiek binnen ondernemingen, instellingen en initiatieven.

Expert in de toepassing van systems thinking, system dynamics en divergent denken. Is analist, ontwerper en consultant, oprichter van de onderneming en ontwikkelaar van BROADVIEW | explore!

Is ongeneeselijk nieuwsgierig, zoekt en vindt.

Rein Heddema

Rein Heddema

Rein heeft in tientallen jaren een enorme ervaring opgebouwd in de disciplines: directeur, toezichthouder, manager, adviseur, trainer en grondlegger van i-Start bv.

Rein is expert in groepsgewijze analyse & uitvoering op het gebied van strategie, risk, governance, change en HR.

Rein is een mede-mens met verbindende kwaliteiten op het gebied van denken & doen.

Deanne Radema

Deanne Radema

Als neuropsycholoog en analyticus verbindt Deanne de manier waarop ons brein leert van ervaringen met de praktijk van het systeem- en divergent analyseren en adviseren.

Deanne is eigenaar van KM56, innovatiemanager en betrokken bij samenwerkingsvraagstukken en kwaliteitsbevordering van vooral het primaire proces in m.n. jeugdhulp en onderwijs.

Speciale aandachtsgebieden: ontwikkelen van vakmanschap, interprofessioneel samenwerken en collectief leren.

Gerke Visser

Gerke Visser

Gerke is organisatieadviseur met een aanzienlijke staat van dienst en systeemdenker pur sang.

Hij is eigenaar van eigenaar Human Connection bv in Amsterdam en participeert in Lift bv, Yong bv en is eigenaar van een ecologisch bosbouwbedrijf in Santa Catarina in Brazil.

In 1996 kwam hij in aanraking met systems thinking en systemisch werken in 1996 en past dit sindsdien toe.

Specifieke gebieden: nieuwe online bedrijven, commerciële bedrijven, organisaties in eerstelijns zorg en sociaal domein.

Henry Livestroo

Henry Livestroo

Henry is organisatieadviseur met veel ervaring met name in de operationele werkomgevingen. Al 15 jaar houdt hij zich bezig met complexiteit en verandering in organisaties.

Met behulp van systems thinking en divergent denken ontrafelt hij de taaie kwesties. Hij doet dit vooral in transformatie en transitie processen. Acties in diverse sectoren.