BROADVIEW | consultancy
transparant, eerlijk, betrouwbaar

Advies vanuit de eigen kracht van een organisatie.

Consultancy in beweging

De laatste tijd wordt er druk gezocht naar nieuwe vormen van bedrijfsadvisering. Hoge uurtarieven en langdurige adviestrajecten maken gestaag plaats voor nieuwe werkwijzen en businessmodellen.
Het wordt steeds duidelijker dat échte verandering en verbeteringen voortkomen uit de eigen kracht van een organisatie en haar medewerkers. Eenvoud en gezond verstand winnen niet voor niets aan populariteit.

Toch wordt hiermee de wereld niet ineens een stuk eenvoudiger. Vraagstukken blijven soms lastig oplosbaar, zeker wanneer je er met je neus bovenop zit.

Het antwoord

BROADVIEW | consultancy biedt het antwoord en zet het klassiek advieswerk in een heel ander licht:

in zeer korte tijd, zonder ingewikkelde analyses, putten we uit de kennis, kracht en energie die in de organisatie aanwezig is.
Samen met de klant ontstaat in een sessie van slechts enkele uren een integraal overzicht van de aspecten van een vraagstuk, de onderlinge samenhang en het mogelijk effect van acties en interventies in de tijd.

Op maat

Ook is het goed voorstelbaar dat een organisatie er voor kiest om BROADVIEW als eigen instrument binnen het bedrijf in te zetten: van strategiesessies tot het plannen, monitoren en managen van de implementaties.
Zo ontwikkelen wij bijvoorbeeld de BROADVIEW-keuzewielen volledig op maat, waarmee de unieke bedrijfsvisie van de organisatie tot uitdrukking komt.

Zo kunnen intern adviseurs, managers en bestuurders incompany worden getraind, waarbij zonder moeite wordt aangesloten op lopende opleidingsprogramma’s (md-programma’s, programmamanagement, Lean-trajecten, enz.)