BROADVIEW | Connection

Ontmoetingsplaats, werkplaats, ontwikkelplaats!

De Connection is de netwerkorganisatie van gecertificeerde BROADVIEW-consultants. Consultants, die staan voor een high end analyses en advisering:

  • BROADVIEW | short track: een snelle intensieve analyse die aan de start van elk strategie-, veranderings- of implementatieproces de dieperliggende onderlaag van een situatie glashelder in beeld brengt.
  • BROADVIEW | consultancy: de diepgravende analyse van multiple problematiek, complexe krachtvelden, hardnekkige systeemproblemen, wicked cases in de meest uiteenlopende gebieden.

De connection is de plek voor systemische en divergente uitwisseling, de werkplaats voor idee- en kennisuitwisseling rond casuïstiek, het meedenken in productontwerp en de uitwisseling van ideeën over de aanpak van complexe kwesties..

Maandelijks ontmoeten wij elkaar in het midden van het land en werken in alle vertrouwelijkheid aan ingebrachte casuïstiek, complexe vraagstukken. We doorgronden alle uithoeken van systems thinking en divergent denken in het SkillsLab en elk jaar kiezen we een maatschappelijk urgente kwestie die we, om niet, gezamenlijk met probleemeigenaren tot op het bot uitpluizen en de resultaten teruggeven aan de betrokkenen en de samenleving.

De Connection is ook de plek voor belangstellenden om eens kennis te maken met de praktische toepassingen van het systemisch en divergente denken in combinatie met de BROADVIEW -applicatie.