BROADVIEW | changing perspectives
Nieuw Denken ≠ Nieuw Doen

nieuw denken nieuw doen

Nieuw Denken ≠ Nieuw Doen

Het zijn termen waar je bijna niet meer omheen kunt, oud denken en nieuw denken. Er is nieuw denken nodig om de problemen waar we vandaag met z’n allen tegenaan lopen op te lossen. Nieuw denken om in nieuwe behoeften te voorzien. Maar hoe werkt dat nieuwe denken en hoe goed zijn we als mens in staat om hier vorm aan te geven? Moeten we het niet over nieuw denken en nieuw doen hebben?

Nieuw succes

In de afgelopen maanden ben ik voor BROADVIEW veel op pad geweest om in contact te komen met onze doelgroep; vernieuwers en veranderaars. Er is enorm veel gaande, van nieuwe zorgconcepten tot adviesbureaus nieuwe stijl. Het is niet moeilijk de onderstroom van tegendraadse vernieuwers waar te nemen. Soms gestart vanuit idealisme, noodzaak, of uit pure frustratie. De één nog succesvoller dan de ander. Maar hoe goed het ook is, dat het een nieuw idee is wil niet zeggen dat het per definitie een groot succes wordt.

Database

Wat ik ook tegen kwam, was de manier waarop we als mens omgaan met het nieuwe denken. Ik ben voor de gelegenheid eens in mijn scriptie gedoken. Deze ging over menselijk keuzegedrag bij het kopen van vliegtickets. Als mens zijn we zeer efficient als het gaat om het maken van keuzes en bedenken van oplossingen. We bouwen gedurende ons leven aan een database waarin naast kennis ook uitkomsten van eerdere oplossingen worden opgeslagen. Bij ieder nieuw vraagstuk, raadplegen we deze snelle database vóórdat we veel energie gaan stoppen in het zoeken naar een nieuwe oplossing.

Gewoontegedrag

Deze database is erg handig als het gaat om beslissingen die snel dienen te worden genomen, bijvoorbeeld het wel of niet wegspringen voor een auto die op je afkomt. Echter wordt hij ook gebruikt in situaties waarin we simpelweg niet zoveel zin hebben om na te denken; nemen we de auto of de trein? Dit gewoontegedrag, en vooral het doorbreken daarvan, krijgt veel aandacht van onderzoekers en beleidsmakers. Iedereen vertoont dit gedrag in meer of mindere mate, oud of jong, beleidsmaker of adviseur, nieuwdenker of ouddenker.

Nieuw doen

Met dit gegeven en de constatering dat er al behoorlijk veel nieuw denken is, rijst bij mij de vraag hoe dat hele normale menselijke gedrag en het nieuwe denken dan samengaan. Al dat nieuwe denken gaat bij de uitvoering door onze efficiënte kennis- en ervaringendatabase, waardoor we snel verleid worden het nieuwe idee uit te werken volgens onze oude gedragspatronen. Nieuw denken is dus zeker niet gelijk aan nieuw doen.

Bekende patronen

Ik betrap mezelf er regelmatig op, dat ik tijdens het luisteren naar een nieuw idee heel snel conclusies trek. Een nieuw zorgconcept met studenten, die ook weer begeleid worden, wie betaalt dat, dat kan financieel toch niet uit? Misschien niet nee, als je kijkt naar het rijtje met bekende verdienmodellen in je hoofd. Maar wat als er helemaal geen geld uitgewisseld hoeft te worden, of wanneer er ineens een derde partij ongelooflijk veel baat heeft bij het door de studenten verrichte werk? Het is zo makkelijk en veilig om terug te vallen op bekende patronen, je hebt het zelf niet eens door.

Professioneel naïef

Tussen nieuw denken en daadwerkelijk nieuw doen zit dus nog een pittige barrière. Wanneer we onder druk staan en het er écht om gaat zijn we nog steeds geneigd tot “reflexacties”. Eigenlijk zouden we, wanneer we echt iets nieuws willen doen, eventjes onze database willen uitschakelen. Een bypass om de reflexen, even “professioneel naïef” zijn zoals iemand het laatst noemde. Een open en waardevrije sfeer kan hierbij helpen. Gewoon weer even ongedwongen mogen spelen met de bouwstenen van het vraagstuk en haar context, zonder in discussie te gaan over de exacte vorm van iedere steen. Echter de allerbelangrijkste factor, denk ik zelf, is het bewustzijn van de manier waarop je zelf te werk gaat. Nieuw doen start met inzicht in wanneer je zelf af en toe een “short cut” neemt.

Tags: , , , , ,

About the Author

mm

Ik heb een intrinsieke drive om complexe vraagstukken te willen begrijpen. Hierbij laat ik geen enkel hulpmiddel onbenut. Ik ben in staat om snel het hele plaatje scherp te krijgen. Mijn doel is bereikt, wanneer de verkregen inzichten effectief kunnen worden benut.