Wat is BROADVIEW | open?

BROADVIEW | open is het jaarlijks terugkerend initiatief van BROADVIEW | changing perspectives, waarbij we een urgent maatschappelijk vraagstuk aan pakken en de resultaten van de analyse teruggeven aan de samenleving. Dit doen we met hulp van iedereen die mee wil werken en mee wil denken.

De resultaten van elk BROADVIEW| open project geven we in de vorm van een uitgebreide rapportage terug aan de belanghebbenden.

Dossiers

vluchtelingen

Instroom vluchtelingen

De instroom van grote hoeveelheden vluchtelingen in ons land is staat al weken in het middelpunt van de belangstelling. Toch ontbreekt het overzicht in deze complexe kwestie. Ondanks alle publicaties en de analyses van uiteenlopende deskundigen.