BROADVIEW | zorg & welzijn
een nieuwe dimensie in complexe zorg

Visie

Het is nadrukkelijk de bedoeling van de wetgever dat mensen in staat worden gesteld om zoveel mogelijk zelfstandig en in hun eigen leefomgeving te kunnen functioneren. Begrippen als eigen regie en kwaliteit van leven staan hierbij centraal. Maar ook het kostenbewustzijn vraagt steeds meer aandacht.

Feit is dat zo’n 15% van alle cliënten zich in een complexe (zorg)situatie bevinden. Een situatie die, in de regel, veel tijd en inspanning vraagt van de diverse behandelende, verplegende verzorgende en begeleidende professionals die rond een client actief zijn.

thuiszorg

Complexiteit

Zorg voor een client in een complexe situatie is integrale zorg. De problematiek speelt vaak op meerdere levensgebieden tegelijk. Dat maakt het complete plaatje vaak lastig te overzien. Ook al omdat we voor elk van die levensgebieden aparte deskundigen hebben rondlopen die elkaar niet altijd even makkelijk bereiken.
Deze complexiteit maakt het bereiken van de juiste zorg een risicovolle en vaak kostbare aangelegenheid.

BROADVIEW

BROADVIEW is ontwikkeld om relatief snel resultaat te boeken in complexe en ingewikkeld samengestelde situaties. Het biedt een integraal, discipline overstijgend overzicht van de aspecten van de case. De onderlinge samenhang van informatie vanuit verschillende levensgebieden is direct toegankelijk en begrijpelijk. Zo ook de mogelijke effecten van te plannen acties en interventies.

De meerwaarde

Met een relatief geringe investering in een BROADVIEW-licentie is direct winst te boeken in:
– het terugdringen van dubbel-diagnoses;
– het terugbrengen van kostbare overleg-tijd tussen de (vele) disciplines;
– het vergroten van de effectiviteit van de zorg, doordat beslissingen meer passend zijn op de unieke situatie van de client;
– effectiviteit in de samenwerking tussen disciplines die het BROADVIEW-dossier delen;
– het vergroten van de kwaliteit van leven van de client doordat de zorg en hulp veel beter aansluit op zijn/haar unieke situatie.