BROADVIEW | academy
Leergang Adaptive Systems

Stap in de wereld van het ontdekken, oplossen en ontwikkelen, de wereld van systems thinking en divergent denken.

De uitdaging

Hoewel we heel goed weten dat we problemen niet kunnen oplossen met het denken waarmee het probleem is ontstaan, doen we het elke dag, in vele situaties. Ons brein houdt immers niet zo van veranderingen. Het is verleidelijk en vertrouwd om te kiezen voor beproefde wegen, de best practices. Zeker omdat deze vaak eerder veel succes en voorspoed brachten.

Op basis van ervaring en een versimpeling van een vraagstuk trekken we snel conclusies. Dit scheelt aanvankelijk tijd en verlaagt de complexiteit. Het betekent echter ook dat we vaak cruciale informatie over het hoofd zien. En die informatie kan nu net de sleutel zijn tot een èchte verbetering of de oplossing van het probleem.

De inhoud

In de BROADVIEW academie gaan we in een serie inspirerende bijeenkomsten intensief aan de slag met de theoretische basis van BROADVIEW: de beginselen van sytems thinking, verband houdende systeem theorie, het divergent denken, serendipiteit, lateraal denken, enz.

Het praktisch toepassen staat centraal. We werken dan ook met praktijkcases die door deelnemers worden meegenomen. We pluizen complexe vraagstukken tot op het bot uit en werken met actuele maatschappelijke en internationale cases.

De winst

Anders kijken én denken is dus enorm winstgevend, maar niet zo eenvoudig en zeker niet vanzelfsprekend! Daarom is de BROADVIEW web applicatie ontwikkeld.

De web-tool is, hoewel prachtig samengesteld, slechts een stuk gereedschap. Om het maximale uit het gereedschap te halen is kennis, inzicht en zijn specifieke vaardigheden nodig. Specifieke methoden in vraagstelling, analyse, interpretatie van gegevens, werken met sociale dynamiek, enz.

De opbouw

De leergang bestaat uit 5 modules, elk met een specifiek thema, waarin theorie en praktijk elkaar ontmoeten. Een module bestaat uit een dagprogramma met inbreng van eigen praktijkcases, tussentijdse praktijkopdrachten en verdiepingsliteratuur. In de leergang wordt op een bijzondere manier kennis gemaakt met de BROADVIEW-tooling en de achterliggende fundamentele manieren van denken.

Een beknopt overzicht.

Wat maakt, naast de inhoud, de uitvoering van de leergang zo specifiek?

  • het uitgangspunt van kennisproductiviteit: het interactief vergaren en delen van kennis, inzicht en leervragen en dit in te zetten voor vernieuwing (van je eigen beroepspraktijk);
  • de interactieve werkvormen, zoals serious gaming, specifiek av-materiaal, (eigen) casuïstiek en action learning;
  • het werken vanuit persoonlijke leerdoelen;
  • een specifiek thema als kapstok voor elk dagprogramma;
  • het afsluiten van elke module met een inspirerende prakijkopdracht;(doorlopende) praktijkopdracht;
  • de mogelijkheid van coaching on the job / Skype-supervisie op verzoek;
  • het verzamelen van de leerervaringen in een naslagwerk;
  • een in vaste regelmaat terugkerend SkillsLab voor het verder vergroten van individuele vaardigheden;

en

  • na certificering staat het lidmaatschap van de BROADVIEW| Connection open voor elke deelnemer. De Connection is een actief netwerk van gecertificeerde BROADVIEW-consultants. Het netwerk staat voor:

intensieve kennisuitwisseling, kennisontwikkeling,  marktbewerking, gecombineerde strategische salesinspanningen, deelname in SkillsLabs en het leveren van een high end consultancy onder BROADVIEW-vlag in de meest uiteenlopende gebieden en bij complexe problemen.

 

dag 1.
The Adaptive System Experience

We werken een hele dag in de crisismanagementzaal van het Geofort in Herwijnen met een zeer realistische simulatie. Een serious game, waarin je wordt meegenomen in de opdracht om een complexe situatie met vele facetten van natuurlijke systemen, te begrijpen en op te lossen. Individueel en in samenspraak met je mede deelnemers dagen we je uit je vaardigheden, kennis en ervaring in te zetten om de complexe situatie in de goede richting te krijgen.

Aan het einde van de dag heb je een beeld van de mogelijkheden van Broadview en kun je bepalen of het vervolg van de leergang van de Broadview Academy aansluit bij je wensen en verwachtingen.

dag 2.
De dynamiek van natuurlijke systemen

Een interactief programma over de werking, de dynamiek en de zichtbaarheid van natuurlijke systemen in alle aspecten van ons leven, werken en organiseren.

Zelf vormen we een complex fysiek en psychisch systeem en maken tegelijkertijd deel uit van vele collectieve systemen. Sociale, economische, maatschappelijke, relationele systemen, waarvan we delen bewust en vele aspecten onbewust meemaken.

Aspecten die we niet zien, maar die wel een wezenlijke invloed hebben op de beslissingen die we dagelijks nemen.

dag 3.
De grote afleiding

Natuurlijk weten we heel goed dat we problemen niet oplossen met de focus op de context waaruit ze zijn ontstaan.

Toch blijkt het vaak een enorme klus om tussen alle afleidingen, storingen en onderlinge afhankelijkheden door, een effectieve state of mind te bereiken waarmee problemen duurzaam kunnen worden opgelost.

Aan de slag dus met disruptive approaches, biases, beperkende overtuigingen, methoden, manieren van aanpak, die afleiden, doen verdwalen en ontkennen!

dag 4.
Op weg naar de kern

Met onze afleidingsstrategieën vers op het netvlies is het logisch om de verdiepingsstappen te zetten op de weg die leidt van informatie naar kennis:

het op allerlei manieren, langs logische en minder voor de hand liggende paden, (uit)vinden, ontdekken, verzamelen, verbinden en verkennen van informatie uit de uiteenlopende situaties in leven en werken.

Vanuit het basisidee dat elke situatie als een verhaal te vertellen is, ontdekken we verborgen aspecten, zaken waar we niet naar op zoek waren, en krijgen zicht op de kern van een situatie.

dag 5.
De BROADVIEW | tooling

De leergang wordt afgesloten met dezelfde casus waarmee het werd geopend.
Vanuit de basis van systems thinking, system dynamics en het divergent denken, kijken we opnieuw, maar nu met de praktische toepassing van de BROADVIEW-applicatie naar de dynamiek van de case. We werken met alle technische en inhoudelijke features van de applicatie.

Voorafgaand aan het vijfde dagprogramma ontvangen de deelnemers een eigen inlog voor de BROADVIEW-applicatie.

Tot slot wordt het programma afgesloten met de individuele certificering.

Meer informatie? Vraag het hier!