Het is tijd

om te ontdekken

wat verborgen blijft en invloed heeft op al je inspanningen

om te bewegen

wat stilstaat, waar geen beweging in te krijgen lijkt

om aan te pakken

wat onoplosbaar lijkt, waar al van alles aan gedaan is, maar waarin fundamenteel niets verandert

Tijd, om vraagstukken heel anders aan te pakken dan we gewend zijn. 

We leggen bloot wat er werkelijk speelt.

Omdat je een complex probleem niet kan oplossen met het denken waarmee het is ontstaan.

Dus niet snel van A naar B, maar eerst ‘A’ dieper te begrijpen.

Daarin zit immers alles verborgen: het ontstaan van de kwestie, de feiten, de beelden en veronderstellingen, maar ook de uitweg, de oplossing die alles in beweging brengt!

We werken met een 'A-team'.

Een  team, waarin enorme ervaring, vakkennis, talenten en persoonlijke eigenschappen op een bijzondere manier bij elkaar komen.

Een combinatie waarmee we in de meest complexe situaties het absolute verschil maken. 

We werken met een unieke en bewezen aanpak.

Bewezen in vele ‘wicked cases’  binnen organisaties, in groepen, projecten en initiatieven.

Uniek door een combinatie van de universele denkwijzen als systems thinking, system dynamics, divergent denken en breinleren met onze unieke applicatie BROADVIEW | explore!

Zo brengen we samen denken en doen bij elkaar en brengen onze klanten op een nieuwe manier ‘in control’.

Corporate performance

duurzaam succes

Bekijk hoe we resultaten boeken in de aanpak van complexe strategische projecten.

Essentiele trajecten met vele belangen, risico’s, spelers en consequenties.

Openbaar bestuur

gewenste samenleving

Bekijk onze aanpak van complexe maatschappelijke kwesties, waarin vele partijen vanuit complexe tegenstellingen betrokken zijn.

Projecten, die van essentieel belang zijn voor grote groepen mensen.

Zorg, hulp en welzijn

algeheel welbevinden

Bekijk hoe het mogelijk is om met een relatief geringe tijdinvestering een werkelijk integraal beeld te krijgen van de eigenheid van iemand die verwikkeld is in complexe multi-problematiek.

En met dit inzicht nieuwe mogelijkheden te openen.

 

Leren en werken

individuele ontplooiing

Bekijk hoe het mogelijk is om snel fundamentel grip te krijgen op gecompliceerde keuzen en dilemma’s in werksituatie of leerloopbaan.

Om zicht te krijgen op ontplooiing die werkelijk past.

 

Onze visie is sterk en simpel

 

Een gebeurtenis of omstandigheid staat nooit op zichzelf;

Een situatie of kwestie zien we als een dynamisch systeem; een systeem met aspecten die op elkaar inwerken, elkaar versterken of verzwakken, die de zaak zichtbaar maar vooral ook onzichtbaar ‘onder de waterlijn’ beïnvloeden;

Een natuurlijk systeem kent geen goed of fout,  het beweegt en corrigeert slechts:

Ook al lijkt alles geprobeerd,  er is is altijd ergens in het systeem nieuwe informatie te vinden die de zaak fundamenteel in beweging brengt.

BROADVIEW A-team

Jos Metselaar

Jos Metselaar

Jos is sedert sedert 1987 actief met de analyse en aanpak van complexe problematiek binnen ondernemingen, instellingen en initiatieven.

Expert in de toepassing van systems thinking, system dynamics en divergent denken. Is analist, ontwerper en consultant, oprichter van de onderneming en ontwikkelaar van BROADVIEW | explore!

Is ongeneeselijk nieuwsgierig, zoekt en vindt.

Rein Heddema

Rein Heddema

Rein heeft in tientallen jaren een enorme ervaring opgebouwd in de disciplines: directeur, toezichthouder, manager, adviseur, trainer en grondlegger van i-Start bv.

Rein is expert in groepsgewijze analyse & uitvoering op het gebied van strategie, risk, governance, change en HR.

Rein is een mede-mens met verbindende kwaliteiten op het gebied van denken & doen.

Deanne Radema

Deanne Radema

Als neuropsycholoog en analyticus verbindt Deanne de manier waarop ons brein leert van ervaringen met de praktijk van het systeem- en divergent analyseren en adviseren.

Deanne is eigenaar van KM56, innovatiemanager en betrokken bij samenwerkingsvraagstukken en kwaliteitsbevordering van vooral het primaire proces in m.n. jeugdhulp en onderwijs.

Speciale aandachtsgebieden: ontwikkelen van vakmanschap, interprofessioneel samenwerken en collectief leren.

Gerke Visser

Gerke Visser

Gerke is organisatieadviseur met een aanzienlijke staat van dienst en systeemdenker pur sang.

Hij is eigenaar van eigenaar Human Connection bv in Amsterdam en participeert in Lift bv, Yong bv en is eigenaar van een ecologisch bosbouwbedrijf in Santa Catarina in Brazil.

In 1996 kwam hij in aanraking met systems thinking en systemisch werken in 1996 en past dit sindsdien toe.

Specifieke gebieden: nieuwe online bedrijven, commerciële bedrijven, organisaties in eerstelijns zorg en sociaal domein.

Henry Livestroo

Henry Livestroo

Henry is organisatieadviseur met veel ervaring met name in de operationele werkomgevingen. Al 15 jaar houdt hij zich bezig met complexiteit en verandering in organisaties.

Met behulp van systems thinking en divergent denken ontrafelt hij de taaie kwesties. Hij doet dit vooral in transformatie en transitie processen. Acties in diverse sectoren.