Analyse van complexe vraagstukken

workout in 5 stappen

Met BROADVIEW |explore! brengen we -live of remote-  in 5 stappen de complexe werking van het systeem in beeld en testen we de effecten van oplossingen en interventie-mogelijkheden die komen bovendrijven.

1. waar kijken we naar?

Introductie van de methodiek en gezamenlijke specificatie gezamenlijk het vraagstuk, de actuele effecten, risico’s, dilemma’s, de omstandigheden.

Gezamenlijk bepalen we:

  • de scope, de reikwijdte van de analyse vast: tot hoe ver kijken we?
  • de focus vast: waar kijken we naar? (wat willen we bereiken?)
  • de samenstelling van de (diverse) groep professionals die aan de analyse gaan deelnemen.

2. casestudy en opbouw model

Aan de hand van de scope en focus halen we in een korte slag digitaal informatie (docs & data) op.

Hiermee stellen we de perspectieven vast, de kijkrichtingen van waaruit we in de analyse gezamenlijk naar het vraagstuk kijken.

Per perspectief kiezen we een aantal aspecten die in de analyse de kapstok voor de dialoog vormen.

3. feedback & inrichting explore!

De perspectieven en aspecten leggen we voor met de vraag om feedback.

Dit gebeurt middels een digitale vingeroefening waarmee de deelnemers zowel het materiaal kunnen beoordelen als kunnen oefenen met de methodiek die in de dialoogsessie aan de orde is.

Met de feedback richten we explore! in.

4. real time analyse

Met de groep professionals gaan we in explore! in een interactieve dialoog aan de slag met het exploreren en toepassen van de kennis, de meningen, gedachten en ervaringen rond het vraagstuk.

Vanuit verschillende kijkrichtingen kiezen we aspecten en stellen vast welke positieve of negatieve invloed dit aspect heeft op de focus en welk gewicht deze invloed heeft.

Vervolgens brengen we samen (positieve / negatieve) relaties aan tussen aspecten onderling.

In explore! is vervolgens een interactieve animatie te zien waarin de werking van het systeem in beeld komt: alle aspecten, de drijvende krachten en de onderlinge verbanden. De logica van het ontstaan en de gevolgen van het vraagstuk wordt duidelijk.

Door vervolgens kracht op bepaalde aspecten uit te oefenen, is real time te zien hoe het systeem op veranderingen en interventies reageert. De feedback van het systeem, de effecten van keuzes en beslissingen worden direct zichtbaar.

5. resultaat & implementatie

De analyse sluiten we af met een inventarisatie van de inzichten en conclusies, inclusief een short-list met kansrijke ideeën, quick wins, maar ook met de ‘knoppen’ waaraan gedraaid kan worden om het vraagstuk duurzaam aan te pakken.

Deze opbrengsten worden opgenomen in rapportage en liggen klaar voor implementatie.

Kijk voor een kansrijke toepassing van de nieuwe inzichten, een adaptieve implementatie die er voor zorgt dat de nieuwe kansen niet wegglijden of verzanden in oude patronen en gebruiken, naar onze methodiek BROADVIEW | exe.

Individuele toepassingen in zorg & welzijn, onderwijs & loopbaan

Naast bovenstaande toepassingsgebieden is explore! uitermate geschikt voor de analyse van complexe individuele kwesties: het samen met betrokkene snel en begrijpelijk in beeld brengen van de samenhang tussen aspecten die direct of indirect gezondheid, geluk, welbevinden, leren en ontwikkelen van iemand negatief of positief beïnvloeden.

Het werken, leren en studeren, begeleiden en coachen, verzorgen, verplegen en behandelen van iemand is aanzienlijk meer succesvol wanneer beslissingen samen worden genomen vanuit deze samenhang.

The proof of the pudding is in the eating

Onze ambities zijn hoog, evenals onze beloften. Om de realiteit achter de marketing te ontdekken nodigen we je uit onze beloften grondig te testen:

kies uit de eigen praktijk een complexe situatie. Neem contact op en wij pakken live aan jouw tafel (of via Skype) die kwestie op en laten in minder dan een uur zien hoe we gezamenlijk nieuwe mogelijkheden in beeld brengen!

Kom proeven!