Leergang Adaptive Systems

Stap in de wereld van systems thinking, divergent denken en breinleren!

De uitdaging

Hoewel we heel goed weten dat we problemen niet kunnen oplossen met het denken waarmee het probleem is ontstaan, doen we het elke dag, in vele situaties. Ons brein houdt immers niet zo van veranderingen. Het is verleidelijk en vertrouwd om te kiezen voor beproefde wegen, de best practices. Zeker omdat deze vaak eerder veel succes en voorspoed brachten.

In deze leergang verlaten we die beproefde methoden, de gevangenis van het gelijk hebben en pakken we de winst van een brede blik, het veranderen van perspectief en benutten van het eindeloze potentieel van de altijd en overal beschikbare informatie. 

De inhoud

5 inspirerende dagen op bijzondere lopcaties, gespreid over een periode van een maand of 3.  

Een intensief programma, waarin we aan de slag gaan met de theoretische basis en vooral de praktische toepassingen van sytems thinking, system dynamics, overige systeemtheorie, divergent denken, serendipiteit, lateraal denken, de mogelijkheden én beperkingen van ons fysieke brein, enz.

De dagelijkse werkelijkheid, het praktisch toepassen staat centraal. We werken met praktijkcases van de deelnemers. actuele maatschappelijke, economische, politieke en internationale cases. 

Dag 1

The Adaptive System Experience

We werken een hele dag in de crisismanagementzaal van het Geofort in Herwijnen met een zeer realistische simulatie.

Een serious game, waarin je wordt meegenomen in de opdracht om een complexe situatie met vele facetten van natuurlijke systemen, te begrijpen en op te lossen.

Individueel en in samenspraak met je mede deelnemers dagen we je uit je vaardigheden, kennis en ervaring in te zetten om de complexe situatie in de goede richting te krijgen.

Dag 2

De dynamiek van natuurlijke systemen

Een interactief programma over de werking, de dynamiek en de zichtbaarheid van natuurlijke systemen in alle aspecten van ons leven, werken en organiseren.

Zelf vormen we een complex fysiek en psychisch systeem en maken tegelijkertijd deel uit van vele collectieve systemen. Sociale, economische, maatschappelijke, relationele systemen, waarvan we delen bewust en vele aspecten onbewust meemaken.

Aspecten die we niet zien, maar die wel een wezenlijke invloed hebben op de beslissingen die we dagelijks nemen.

Dag 3

De Grote Afleiding

Natuurlijk weten we heel goed dat we problemen niet oplossen met de focus op de context waaruit ze zijn ontstaan.

Toch blijkt het vaak een enorme klus om tussen alle afleidingen, storingen en onderlinge afhankelijkheden door, een effectieve state of mind te bereiken waarmee problemen duurzaam kunnen worden opgelost.

Aan de slag dus met disruptive approaches, biases, beperkende overtuigingen, methoden, manieren van aanpak, die afleiden, doen verdwalen en ontkennen!

Dag 4

Op weg naar de kern

Met onze afleidingsstrategieën vers op het netvlies is het logisch om de verdiepingsstappen te zetten op de weg die leidt van informatie naar kennis:

het op allerlei manieren, langs logische en minder voor de hand liggende paden, (uit)vinden, ontdekken, verzamelen, verbinden en verkennen van informatie uit de uiteenlopende situaties in leven en werken.

Vanuit het basisidee dat elke situatie als een verhaal te vertellen is, ontdekken we verborgen aspecten, zaken waar we niet naar op zoek waren, en krijgen zicht op de kern van een situatie.

Dag 5

BROADVIEW | explore!

De leergang wordt afgesloten met dezelfde casus waarmee het werd geopend.
Vanuit de basis van systems thinking, system dynamics en het divergent denken, kijken we opnieuw, maar nu met de praktische toepassing van de BROADVIEW | explore! naar de dynamiek van de case. We werken met alle technische en inhoudelijke features van de applicatie.

Voorafgaand aan het vijfde dagprogramma ontvangen de deelnemers een eigen trainingsaccount voor BROADVIEW | explore!