Duurzame effectiviteit in leren & ontwikkelen

in 4 stappen

Een verhaal met vele lagen

Een loopbaan kent vaak lastige dilemma’s. Veel mensen lopen vast in die loopbaan of worden er behoorlijk ziek van. Veel jonge mensen lopen vast in hun studie, beroepskeuze of aansluiting op het onderwijs van hun keuze.

Er is enorme winst te behalen wanneer je een dieper zicht hebt op hoe je eigen verhaal op een dieper niveau in elkaar steekt. Hoe je aansluit op de realiteit waarin je je bevindt. Waar zit nu precies dat talent, welke unieke combinaties van individuele aspecten kun je inzetten? Welke aspecten houden je tegen, wat maakt je talenten vrij, waar verdwijnt energie en in welke aspecten schuilt kracht?

Meervoudig kijken

Wij trainen coaches, loopbaanbegeleiders, docenten, onderwijs- en hr-professionals en managers om met behulp van BROADVIEW | explore! nog beter meervoudig te kijken. Om op een systemische en divergente manier samen met iemand in het verhaal te duiken.

Wat werkt positief, wat werkt tegen? Wat beïnvloedt wat? Wat zien we met z’n allen niet? Wat te doen of juist te laten? Waar zit kracht en waar verdwijnt de energie?

De werking en dynamiek van het integrale systeem wordt haarscherp zichtbaar.

Dynamisch totaalplaatje

Met de invloeden en verbanden in beeld, wordt duidelijk hoe iemand aanzienlijk meer succesvol kan aansluiten op het dagelijks leven, leren en werken.

Door slimme simulatie, testen we beslissingen en mogelijkheden. Dat wat wel en wat waarschijnlijk geen duurzaam resultaat zal opleveren wordt scherp duidelijk.

Met deze nieuwe inzichten worden doelen geformuleerd en acties gepland.

Integratie in proces

De BROADVIEW-aanpak past (technisch en methodisch) naadloos op de structuur van coachings-, reïntegratie-, studiebegeleidings-, onderwijsbegeleidingsproces.

Zo is bijvoorbeeld BROADVIEW | explore! als een ‘by-pass’ aan te sluiten op een digitaal dossier. De applicatie is samen met collega’s op afstand (via bijvoorbeeld Skype) volledig te gebruiken. Ook werk je eenvoudig met complexe hoeveelheden informatie uit verschillende bronnen. En zijn doelen, acties en verantwoordelijkheden voor iedereen, dus ook voor de client,  24/7 toegankelijk.

Excellerende ICT-school?

Kernvraag: wat is een excellerende ICT-school, wat is de meerwaarde en wat is daarvoor (in brede zin) nodig om daar terecht te komen?

Met deze strategische vragen werd met stakeholders intensief gestoeid.

Opbrengsten: naast de voor de hand liggende aspecten en voorwaarden een aantal aspecten die de visie op de aard van het onderwijs raken en een grote rol bleken te spelen in het succes van een opvolgende implementatie.

Verborgen tragedie

Ondanks alle communicatie-inspanningen en inventarisaties blijft de uitrol van een organisatieveranderingstraject steken op de medewerking van één specifiek team.

Nadat op een geheel andere (divergente) manier gezamenlijk naar het ontstaan van het probleem werd gekeken werd een bijzondere tragedie blootgelegd: de teamleider openbaarde dat hij al jaren elke verslaglegging uit de weg kon gaan en daarmee kom verbloemen dat hij nagenoeg analfabeet was. Zijn openheid werd publiek als voorbeeld gesteld, de werkgever zette een taaltraject in werking voor meerdere collega’s en de organisatieverandering kwam van de grond.

The proof of the pudding is in the eating

Onze ambities zijn hoog, evenals onze beloften. Om de realiteit achter de marketing te ontdekken nodigen we je uit onze beloften grondig te testen.

Kies uit je eigen praktijk een complexe multi-probleemcasus. Neem contact op en wij pakken live aan jouw tafel die kwestie op en laten in minder dan een uur zien wat de meerwaarde is van BROADVIEW | explore! en het achterliggende divergente en systemische denken.

Kom proeven!