Duurzame effectiviteit in leren & ontwikkelen

met BROADVIEW | explore!

Een verhaal met vele lagen

Een loopbaan kent vaak lastige dilemma’s. Veel mensen lopen vast in die loopbaan of worden er behoorlijk ziek van. Veel jonge mensen lopen vast in hun studie, beroepskeuze of aansluiting op het onderwijs van hun keuze.

Er is enorme winst te behalen wanneer je een dieper zicht hebt op hoe je eigen verhaal op een dieper niveau in elkaar steekt. Hoe je aansluit op de realiteit waarin je je bevindt. Waar zit nu precies dat talent, welke unieke combinaties van individuele aspecten kun je inzetten? Welke aspecten houden je tegen, wat maakt je talenten vrij, waar verdwijnt energie en in welke aspecten schuilt kracht?

Meervoudig kijken

Wij trainen coaches, loopbaanbegeleiders, docenten, onderwijs- en hr-professionals en managers om met behulp van BROADVIEW | explore! nog beter meervoudig te kijken. Om op een systemische en divergente manier samen met iemand in het verhaal te duiken.

Wat werkt positief, wat werkt tegen? Wat beïnvloedt wat? Wat zien we met z’n allen niet? Wat te doen of juist te laten? Waar zit kracht en waar verdwijnt de energie?

De werking en dynamiek van het integrale systeem wordt haarscherp zichtbaar.

Dynamisch totaalplaatje

Met de invloeden en verbanden in beeld, wordt duidelijk hoe iemand aanzienlijk meer succesvol kan aansluiten op het dagelijks leven, leren en werken.

Door slimme simulatie, testen we beslissingen en mogelijkheden. Dat wat wel en wat waarschijnlijk geen duurzaam resultaat zal opleveren wordt scherp duidelijk.

Met deze nieuwe inzichten worden doelen geformuleerd en acties gepland.

Integratie in proces

De BROADVIEW-aanpak past (technisch en methodisch) naadloos op de structuur van coachings-, reïntegratie-, studiebegeleidings-, onderwijsbegeleidingsproces.

Zo is bijvoorbeeld BROADVIEW | explore! als een ‘by-pass’ aan te sluiten op een digitaal dossier. De applicatie is samen met collega’s op afstand (via bijvoorbeeld Skype) volledig te gebruiken. Ook werk je eenvoudig met complexe hoeveelheden informatie uit verschillende bronnen. En zijn doelen, acties en verantwoordelijkheden voor iedereen, dus ook voor de client,  24/7 toegankelijk.

Verborgen tragedie

Ondanks alle communicatie-inspanningen en inventarisaties blijft de uitrol van een organisatieveranderingstraject steken op de medewerking van één specifiek team.

Nadat op een geheel andere (divergente) manier gezamenlijk naar het ontstaan van het probleem werd gekeken werd een bijzondere tragedie blootgelegd: de teamleider openbaarde dat hij al jaren elke verslaglegging uit de weg kon gaan en daarmee kom verbloemen dat hij nagenoeg analfabeet was. Zijn openheid werd publiek als voorbeeld gesteld, de werkgever zette een taaltraject in werking voor meerdere collega’s en de organisatieverandering kwam van de grond.

Excellerende ICT-school?

Kernvraag binnen een onderwijsinstelling in ontwikkeling: ‘we willen een excellerende ICT-school worden, maar wat is dat in de kern eigenlijk? En wat is daarvoor nodig om dat voor elkaar te krijgen.

 In de analyse met stakeholders werd de diepte gezocht: welke verbinding is er tussen het beeld van een ICT-school en de vastgestelde visie op onderwijs / de ontwikkeling van kinderen? Die verbinding bleek niet sterk genoeg en er kon ruim op tijd in het proces van organisatieontwikkeling worden bijgestuurd, waardoor er een ideale en levensvatbare onderwijspraktijk kwam voor te liggen.

Niet voor de hand liggende wending

Hans is een 23-jarige student natuurkunde. Al op jonge leeftijd werd bij hem de diagnose klassiek autisme gesteld. Hans woont thuis vanwege de geboden regelmaat en veiligheid. Met veel begeleiding, onder meer door zijn ouders, is Hans zonder al te veel problemen door zijn schoolloopbaan gekomen. De huidige studie liep tot het derde jaar op rolletjes, maar nu lijkt het tij dramatisch gekeerd. Nagenoeg alle tentamens worden niet gehaald en Hans dreigt de grip op zijn leven kwijt te raken.

Na een systeem-analyse met Hans en zijn ouders komt naar voren dat met name het thuis wonen Hans in de weg zit. Hans vindt het heel moeilijk zijn ouders af te vallen, maar met dit nieuwe zicht op de zaak wordt toch gekozen voor een vorm van begeleid extern wonen. Overigens tegen de wens van de ouders in die aangeven dat de rust en regelmaat in de thuissituatie Hans zo goed doen.

Na een paar maanden keert de zaak zich volledig ten goede en studeert Hans , met een relatief geringe vertraging, prachtig af.

The proof of the pudding is in the eating

Onze ambities zijn hoog, evenals onze beloften. Om de realiteit achter de marketing te ontdekken nodigen we je uit onze beloften grondig te testen.

Kies uit je eigen praktijk een complexe multi-probleemcasus. Neem contact op en wij pakken live aan jouw tafel die kwestie op en laten in minder dan een uur zien wat de meerwaarde is van BROADVIEW | explore! en het achterliggende divergente en systemische denken.

Kom proeven!