Duurzame oplossingen voor organisaties

in 4 stappen

Waar kijken we naar?

We starten met het samen bepalen van het perspectief, de kijkrichting.

Wat is het verhaal? Hoe breed kijken we?  Speelt de kwestie  concern-breed, lokaal probleem of gaat het om één geisoleerde kwestie (scope)? Wat moet worden verbeterd, opgelost of veranderd (focus)?

Met share- en stakeholders stellen we de scope en vervolgens de focus vast.

 

Wat wordt zichtbaar?

Met BROADVIEW | explore! duiken we, in (maximaal) 2 dialoogsessies met de share- en stakeholders, diep in de case.

Wat werkt positief, wat werkt tegen? Wat beïnvloedt wat? Wat zien we niet? Wat te doen of juist te laten? Wat onderschatten of overschatten we? Waar zit kracht in het systeem en waar verdwijnt de energie?

De werking en dynamiek van het systeem wordt haarscherp zichtbaar.

Wat pakken we aan?

Het onderliggende systeem is in beeld: de werking en logica van relaties, invloeden en verbanden. Nieuwe mogelijkheden komen bovendrijven.

We testen deze alternatieven: welke mogelijke acties hebben invloed op welke (onverwachte)  plaatsen in het systeem? En welke leiden naar duurzaam succes?

Doelen worden geformuleerd, de implementatie ontworpen en gepland.

 

Wat stellen we bij?

Bij het analyseren van het totaalplaatje komen niet alleen nieuwe mogelijkheden naar boven. Ook is te zien op welke momenten in de implementetatie deze nieuwe acties onder druk kunnen komen te staan.

Het ontwerp en planning van de implementatie is dan ook adaptief: in de implementatie worden mogelijke afwijkingen, risico’s en storingen op voorhand gedefinieerd. Bijstelling wordt hierdoor een actief en integraal onderdeel van de uitvoering.

 

Verbetering performance gemeentelijk sectoraal bedrijf

Drie systeemanalyses, real time op meerdere lagen in de organisatie, leverde direct een dieper inzicht in de dynamiek van de performance en onderlinge samenwerking en afstemming en overall performance.

Op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau leidde de opbrengst van de analyse tot een samenhangende serie besluiten en interventies, waardoor een duurzame verbetering van de performance betreikt werd. 

Simulatie bancaire strategie

Met tailor made ontwikkelde simulatie werd met stakeholders in één sessie inzicht bereikt in de dynamiek van de aspecten die vanuit de actuele situatie kunnen leiden tot gewenste, maar ook ogewenste onverwacte onwikklingen.  Met zicht op de onderlinge verbanden en dynamiek die vooralsnog verborgen bleef kwamen alternatieve beslissingen op tafel te liggen. 

Winst op meerdere gebieden tegen een ongelofelijk lage investering.

Analyse krachtenveld interne stakeholders

In enkele dialoog-sessies met de stake- en shareholders in de opzetfase van een groot security-project ontstond een een substantieel hogere mate van eigenaarschap onder het motto:

‘eager to participate / eager to be engaged’.

Succesvolle scale-up

Kernvraag: hoe krijgen we het voor elkaar dat het grote succes in de startup-fase wordt omgezet in een volwassen onderneming met duurzaam succes? Na een korte intensieve analyse kwamen een aantal geralateerde aspecten boven tafel die samen een sleutelrol spelen in de scale-up van de onderneming.

Stagnatie van het succes

Binnen een succesvolle onderneming bleven in één productgroep de resultaten achter. Dit fenomeen kreeg gestaag grip op de totale performance van de onderneming.

Een systemische analyse bracht al snel aan het licht dat er sprake was van een aantal ongewilde neveneffecten die het succes en de groei langzaam maar zeker tot stilstand brachten.

Met deze aspecten in beeld werd een serie nieuwe beslissingen genomen die de zaak terug op het spoor brachten.

Disruptie in veranderingstraject

Ondanks alle communicatie-inspanningen en inventarisaties blijft de uitrol van een organisatieveranderingstraject steken op de medewerking van één specifiek team.

Nadat op een geheel andere (divergente) manier gezamenlijk naar het ontstaan van het probleem werd gekeken werd een bijzonder probleem blootgelegd: de teamleider openbaarde dat hij al jaren elke verslaglegging uit de weg kon gaan en daarmee kom verbloemen dat hij nagenoeg analfabeet was. Zijn openheid werd publiek als voorbeeld gesteld, de werkgever zette een taaltraject in werking voor meerdere collega’s en de organisatieverandering kwam van de grond.

The proof of the pudding is in the eating

Onze ambities zijn hoog, evenals onze beloften. Om de realiteit achter de marketing te ontdekken nodigen we je uit onze beloften grondig te testen:

kies uit de eigen praktijk een complexe situatie. Neem contact op en wij pakken live aan jouw tafel (of via Skype) die kwestie op en laten in minder dan een uur zien hoe we gezamenlijk nieuwe mogelijkheden in beeld brengen!

Kom proeven!