De klem van het Gelijk Hebben

Opheffen van de beperking in denken en doen in verband het het Eigen Gelijk

Text is almost finished