Dynamic tracing, adaptive responding

Training rond het ontdekken, herkennen en reageren op zwakke plekken in waterdichte processen en systemen.

Meerdere financiële organisaties hebben op dit moment te maken met serieuze problemen op het gebied van illegale financiële transacties. 

De grote vraag is hoe het kan dat professioneel ingerichte concerns, met een lange traditie in dienstverlening midden in een van de meest moderne samenlevingen van de wereld, het toch voor elkaar krijgt om zulke fundamentele fouten te maken.

Het enige plausibele antwoord is dat er wel sprake moet zijn van een zogenoemd systeemprobleem:

Een probleem, dat is opgebouwd uit meerdere zichtbare en minder zichtbare aspecten, die afzonderlijk redelijk beheersbaar zijn, maar gezamenlijk rampzalige dingen kunnen veroorzaken.

De verleiding is groot om het probleem plat te slaan en te bestrijden met enkelvoudige oplossingen als het aantrekken van meer personeel en de intensivering van controles of een eenzijdige inzet van artificiële intelligentie. Maatregelen met een zeker effect op de korte termijn, maar met een twijfelachtige houdbaarheid.

De training

Hoogste tijd voor een intensieve training waarin het opsporen, herkennen en adaptief reageren op dit systeemprobleem centraal staat. Dat lukt alleen wanneer de dynamiek van het systeem gezien en begrepen wordt, je de werking als het ware voor je ziet.

Dan wordt zichtbaar welke combinaties van aspecten er samen voor zorgen dat er zwakke plekken in het systeem ontstaan. ‘Tipping points’ komen in beeld: te voorspellen momenten waarop een risico overgaat in een ongewenste gebeurtenissen.

Met deze toepassing van systeemdenken en meervoudig kijken is elke zwakke schakel in elk proces, elk mogelijk risico in wat voor keten dan ook, op te sporen, te herkennen en te voorspellen.

Wat doen we in 1 dag?

Deze training is ontwikkeld voor elke professional die zich bezighoudt met governance, risk & compliance. Uitgangspunt is de krachtige combinatie:  Systems Thinking – System Dynamics – meervoudig analyseren – breinleren.

Deze training heeft het meest weg van een ‘hackaton’, een intensief programma van 1 dag, waarin we real time werken met een uiterst realistische simulatie van een werkproces (bijvoorbeeld CDD-processen, cliënt-reviews, – segmentation, rating, etc.), waarin het sneller opsporen, herkennen en voorspellen a.d.h.v. een systeem-dynamische analyse de hoofdrol spelen.

Door zelf in ‘het verhaal’ te stappen is het mogelijk in korte tijd te ontdekken hoe een combinatie van aspecten gaten en zwakke plekken in een systeem doet laten ontstaan. Duidelijk wordt hoe deze samenhang een serie gebeurtenissen veroorzaakt die het meest beproefde proces onveilig en onbetrouwbaar kan maken.

Gezamenlijk beoordelen we  het verloop van de situatie. We schatten van het effect van acties en gebeurtenissen in en testen het adaptief beslissen.

Basis van de training is dat hetgeen aan de orde komt niet blijft bij een theoretisch verhaal. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat elke deelnemer de dynamiek van een systeem in de eigen praktijk kan herkennen en beïnvloeden.

Door de leerervaringen mee te nemen naar de eigen werkpraktijk, wordt het mogelijk om kansen en bedreigingen met aanzienlijk meer kennis, inzicht en kracht tegemoet te treden. 

Bij incompany-toepassingen is het mogelijk de eigen werkprocessen in de gaming op te nemen, waardoor de herkenbaarheid  van de leerervaring verder wordt vergroot.