Meervoudig kijken

Introductie van hèt gereedschap om complexe vraagstukken dieper te begrijpen en succesvol te beslissen.

Maak kennis met de toepassing van systems thinking, system dynamics en divergent denken.

Complexe vraagstukken lossen we niet op met behulp van het denken waarmee de problemen zijn ontstaan.

Maar wat is dan wijsheid? Wat voor denken is er dan wel geschikt om ingewikkelde kwesties aan te pakken? Moet je daar veel voor uit de kast trekken of zijn er slimmere wegen en manieren (die wij nog weinig gebruiken)?

Met die manieren maken we kennis in deze training. We gaan aan de slag met de universele denkwijze systems thinking, de methodiek van system dynamics, in combinatie met divergent denken en breinleren.

Dit gereedschap maakt het mogelijk om in korte tijd zicht te krijgen op de werking van het systeem dat aan een (complexe) situatie ten grondslag ligt. Zonder langdurig en kostbaar onderzoek.

Onder de waterlijn ligt immers alles verborgen: het ontstaan van de kwestie, de feiten, de beelden en veronderstellingen, maar ook de uitweg, de acties die het hele systeem in beweging kunnen brengen.

Wat werkt positief, wat werkt tegen? Wat beïnvloedt wat? Wat zien we niet of denken we wel te zien?  Welke samenhang is actief? Wat onderschatten of overschatten we? Waarom werkt die beproefde aanpak niet? Hoe komt dat lek in dat waterdichte proces?

Wat doen we in 1 dag?

We starten met een hernieuwde kennismaking met de beginselen van oorzaak en gevolg. Anders dan we vaak geleerd hebben, zijn er in de systeem-werkelijkheid altijd meerdere antwoorden op een vraag mogelijk. Met dit zogenoemde divergent denken openen we deuren op plaatsten waarvan we niet eens wisten dat ze er zaten!

Vervolgens zetten we de logische stap naar systeemdenken en de kenmerken van systeemgedrag: de praktische toepassing van systems thinking en system dynamics.

Dat doen we door intensief aan de slag te gaan met een simulatie van een case waarin een onderliggend systeem verantwoordelijk is voor zaken als performance, in- en extern vertrouwen, imago, en duurzaam succes. Door zelf in ‘het verhaal’ te stappen beleven we op een uiterst realistische manier de systemische samenhang in de case.

Het wordt het volkomen duidelijk waarom de dingen lopen zoals ze lopen.

Natuurlijk ontmoeten we daarbij onze biases, onze afleidingsstrategieën, onze beeldonscherpte, conclusies en beperkende manieren van kijken en aanpakken. We ontmoeten ze, snappen ze, schudden ze de hand en parkeren ze.

Gezamenlijk beoordelen we  het verloop van de situatie. We schatten van het effect van beslissingen, feiten en gebeurtenissen in en testen het adaptief beslissen.

Gezamenlijk beoordelen we  het verloop van de situatie. We schatten van het effect van beslissingen, feiten en gebeurtenissen in en testen van het adaptief beslissen.

Basisdoel van de training:  dat wat aan de orde komt niet blijft bij een theoretisch verhaal. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat elke deelnemer de systeemdynamiek in de eigen werkpraktijk kan herkennen en beïnvloeden.  

Bij incompany-toepassing kan een simulatie op maat van de praktijk van de eigen onderneming worden ontwikkeld. Ook kan de training op maat van de vraag worden verlengd en verdiept.