Ontstaan, behoud en verlies van Vertrouwen

Een training rond de dynamiek van één van de meest fundamentele begrippen in ons dagelijks leven en werken

In de complexe cases waarin wij in de afgelopen tientallen jaren betrokken waren, speelde in nagenoeg alle gevallen het begrip Vertrouwen een sleutelrol.

Of het nu gaat om vertrouwen in bestuurders, in de wetenschap, een (politieke) beweging, in onze economie of in de autoriteit van een beroepsgroep, de mate van vertrouwen is bepalend. Vertrouwen heeft een stevige plaats in de cultuur van een groep, maar ook individueel in de ontwikkeling van mogelijkheden, kansen en talenten en het houvast in waarden en overtuigingen.

Het heeft een enorme invloed op elk communicatief proces, op elke menselijke relatie. Het bepaalt onze verwachtingen, onze beeldvorming en percepties, onze onzekerheid. Het stuurt onze conclusies en bepaalt onze beslissingen.

Verandert de mate van vertrouwen, dan is er altijd een reactie in de situatie. Soms direct zichtbaar, maar vaak secundair en verborgen.

Het is daarom zo vreemd dat wij de werking van een begrip, dat ons leven in zulke hoge mate bepaalt, zo slecht kennen

We weten dat vertrouwen te voet komt en te paard gaat. We weten, hoewel we het toch vaak proberen, dat we het niet kunnen kopen of afdwingen. Waar we veel minder van weten is hoe dat vertrouwen het onder de motorkap in elkaar zit.

Dat het werkt zien we overal, elke dag, hoe het werkt blijft in veel situaties onduidelijk of wordt slechts enkelvoudig verklaard.

Wanneer we alleen al kijken naar de invloed van vertrouwen op de economie of binnen de financiële wereld, dan betekent elk klein stapje in het dieper begrijpen van vertrouwen een enorme winst. Zo staan we er in alle opzichten beter voor wanneer we meer grip hebben op het ontstaan, het behoud en het verliezen van vertrouwen.

Tijd dus om dat ‘magische‘ begrip eens grondig tegen het licht te houden!

Wat doen we in 1 dag?

Deze training heeft het meest weg van een ‘hackaton’, een intensief programma van 1 dag, waarin we de dynamiek van vertrouwen in een bepaalde situatie zo diep mogelijk gaan begrijpen.

Dat doen we door intensief aan de slag te gaan met een simulatie van een case waarin vertrouwen het absolute verschil maakt. Vertrouwen is in de simulatie verbonden met aspecten als leiderschap, performance (van teams), externe relaties, uiteenlopende en conflicterende belangen, enz.

Door zelf in ‘het verhaal’ te stappen en te ontdekken hoe vertrouwen zich in de situatie genesteld heeft. Het wordt duidelijk door welke samenhang vertrouwen is ontstaan, hoe het verloren dreigt te gaan en wat er voor nodig is om het te behouden.

Gezamenlijk beoordelen we  het verloop van de situatie. We schatten van het effect van beslissingen, feiten en gebeurtenissen in en testen van het adaptief beslissen.

Om de dynamiek van vertrouwen daadwerkelijk aan het licht te kunnen brengen, is essentiel gereedschap nodig: de combinatie van Systems Thinking, System Dynamics, divergent/meervoudig kijken en Breinleren.

Deze combi maakt het mogelijk om in elke situatie die aspecten te ontdekken die verantwoordelijk zijn voor de dynamiek – dus het groeien of slinken – van het vertrouwen en de invloed hiervan op resultaten, cultuur, structuur, communicatie, succes, falen, enz.

Basis van de training is dat hetgeen aan de orde komt niet blijft bij een theoretisch verhaal. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat elke deelnemer de dynamiek van vertrouwen in de eigen praktijk kan herkennen en beïnvloeden.  

Bij incompany-toepassing kan een simulatie op maat van de praktijk van de eigen onderneming worden ontwikkeld.